Za stranke

Preiskava

S preiskavo, ki jo opravlja preiskovalni sodnik, se začne sodni kazenski postopek. Preiskava se začne zoper določeno osebo, če je podan utemeljen sum, da je ta oseba storila kaznivo dejanje. Zahtevo za preiskavo preiskovalnemu sodniku poda državni tožilec.

V preiskavi sodišče na podlagi gradiva policije in državnega tožilstva dodatno preveri okoliščine kaznivega dejanja ter zbira dokaze. Med preiskavo preiskovalni sodnik npr. zasliši obdolženca in priče, opravi ogled, odredi izvedenstvo ali hišno preiskavo.

Sodna preiskava je za javnost zaprta.

Po zaključeni preiskavi sodišče državnemu tožilstvu pošlje obvestilo o končani preiskavi skupaj z zbranim gradivom.

Če državni tožilec meni, da obstaja na podlagi zbranega gradiva dovolj dokazov za nadaljevanje kazenskega postopka, vloži obtožnico. Na podlagi obtožnice sodišče začne glavni del kazenskega postopka.

Če se državni tožilec med preiskavo ali po končani preiskavi odloči, da ne bo vložil obtožnice ali odstopi od pregona, lahko kazenski postopek v roku 30 dni začne oziroma nadaljuje oškodovanec kot tožilec.