Državno tožilstvo
Republike Slovenije

Za stranke

Omejeno poslovanje državnega tožilstva s strankami

Glede na razglasitev Vlade RS o epidemiji koronavirusa (COVID -19) so Vrhovno državno tožilstvo RS, Specializirano državno tožilstvo RS in posamezna okrožna državna tožilstva z zunanjimi oddelki zaradi zajezitve širjenja virusnih okužb do preklica prepovedala dostop strank na tožilstva tudi v času uradnih ur. Ovadbe v pisni obliki sprejemajo na elektronske naslove, ki so objavljeni na spletnih podstraneh državnih tožilstev. Za komunikacijo s strankami so posamezna državna tožilstva v času uradnih ur dosegljiva na objavljenih elektronskih naslovih in telefonskih številkah.

Zaposlitve

Specializirano
državno tožilstvo

 

Najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, obravnava Specializirano državno tožilstvo RS (SDT RS), ki je bilo leta 2011 ustanovljeno z Zakonom o državnem tožilstvu.

Vrhovno
državno tožilstvo

 

Vrhovno državno tožilstva RS , ki ga vodi generalni državni tožilec, opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem RS, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom RS s posebnim oddelkom.

Okrožna
državna tožilstva

 

Na enajst okrožnih državnih tožilstev  so razporejeni okrajni državni tožilci, okrožni državni tožilci in višji državni tožilci, ki delujejo na enajstih okrožnih sodiščih in pred okrajnimi sodišči na njihovem območju.