Kontakt

Sodbe

Vrhovno sodišče RS ugodilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS v zadevi Mip

Vrhovno sodišče RS je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti Vrhovnega državnega tožilstva RS in ugotovilo, da je Višje sodišče v Ljubljani  v zadevi Mip kršilo določbe petega odstavka 392. člena prvega odstavka 394. člena in 380. člena Zakona o kazenskem postopku.

Več

Vrhovno državno tožilstvo je uspelo s precedenčnim stališčem na področju dostopa do informacij javnega značaja

Vrhovno državno tožilstvo RS je na Vrhovnem sodišču RS uspelo z revizijo, ki bo prispevala k učinkovitejšemu zagotavljanju in uresničevanju ustavno varovanih človekovih pravic na področju kazenskega pregona. Gre za precedenčno stališče na področju dostopa do informacij javnega značaja v povezavi do pravice do vpogleda v tožilski spis oziroma v katerikoli spis, ki se vodi za potrebe postopka pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Več

Vrhovno državno tožilstvo uspelo z zahtevo za varstvo zakonitosti

Vrhovno državno tožilstvo RS  je na Vrhovnem sodišču RS uspelo z zahtevo za varstvo zakonitosti  zoper sodbo Višjega sodišča v Celju II Kp40425/2010 z dne 27.1. 2017, v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Celju I K40425/2010 z dne 7.7. 2016. 

 

 

 

Več