Skoči do osrednje vsebine

Državno tožilstvo Republike Slovenije

Ploščice ozadje

Sodelovanje

Sodelovanje z državnimi institucijami

Redno sodelujemo s policijo in z drugimi organi odkrivanja kaznivih dejanj, kot so Finančna uprava Republike Slovenije, Računsko sodišče, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Komisija za preprečevanje korupcije in Banka Slovenije. Pri pregonu organiziranega kriminala ter specifičnih kaznivih dejanj pa tudi z ministrstvom za obrambo, Vojaško policijo, centri za socialno delo, probacijsko službo, Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter inšpekcijskimi službami. Skladno z zakonom generalni državni tožilec Državnemu zboru Republike Slovenije vsako leto do 15. aprila predloži Skupno poročilo o delu državnih tožilstev, tožilstvo redno sodeluje tudi z Odborom Državnega zbora za pravosodje.

Skladno z zakonom generalni državni tožilec Državnemu zboru Republike Slovenije vsako leto do 15. aprila predloži Skupno poročilo o delu državnih tožilstev, tožilstvo redno sodeluje tudi z Odborom Državnega zbora za pravosodje.

 

Mednarodno sodelovanje

Državna tožilstva pošiljajo zaprosila za pravno pomoč v tujino in sprejemajo zaprosila tujih držav, sodelujejo s tožilstvi in drugimi organi v tujini in vodijo aktivnosti preko mednarodnih organizacij, kot so:

- v okviru EU:

  • EUROJUST– Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
  • EUROPOL– Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
  • EJN– Evropska pravosodna mreža
  • OLAF– Evropski urad za boj proti goljufijam

- v okviru Sveta Evrope:

  • GRECO – Skupina držav Sveta Evrope za boj proti korupciji
  • MONEYVAL – Skupina držav Sveta Evrope za boj proti pranju denarja

Konferenca vrhovnih državnih tožilcev in tožilcev, ki nastopajo pred vrhovnimi sodišči

- druge mednarodne organizacije:

  • OECD – Nadzor nad izvajanjem konvencije o podkupovanju tujih javnih uslužbencev
  • IAP – Mednarodno združenje tožilcev

Slovenski nacionalni predstavnik v Eurojustu

Boštjan ŠKRLEC

 

Namestnik nacionalnega predstavnika

mag. Boštjan LAMEŠIČ

 

Pomočnica nacionalnega predstavnika Slovenije v Eurojustu

Anita VETERNIK

okrožna državna tožilka

Kontaktni podatki

EUROJUST

Slovensko nacionalno predstavništvo

Slovenian National Desk

Johan de Wittlaan 9

The Hague
The Netherlands

www.eurojust.europa.eu