Specializirano državno tožilstvo

 

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije obravnava najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti. Specializirano državno tožilstvo je pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj v skladu z Zakonom o državnem tožilstvu, in sicer določenih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, določenih kaznivih dejanj, izvršenih v hudodelski združbi, korupcijskih kaznivih dejanj, terorizma in trgovine z ljudmi. Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije deluje za celotno območje Republike Slovenije.