Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Slavnostna prisega dveh novih državnih tožilk

Na ministrstvu za pravosodje sta danes zaprisegli Ivana Klajnšek, ki je postala okrajna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju in Ksenija Hrastnik, ki je postala okrajna državna tožilka na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije.

Več

Vrhovno državno tožilstvo je uspelo s precedenčnim stališčem na področju dostopa do informacij javnega značaja

Vrhovno državno tožilstvo RS je na Vrhovnem sodišču RS uspelo z revizijo, ki bo prispevala k učinkovitejšemu zagotavljanju in uresničevanju ustavno varovanih človekovih pravic na področju kazenskega pregona. Gre za precedenčno stališče na področju dostopa do informacij javnega značaja v povezavi do pravice do vpogleda v tožilski spis oziroma v katerikoli spis, ki se vodi za potrebe postopka pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Anonimizirano sodbo VSRS objavljamo v nadaljevanju.

Več

Predstavniki pravosodja o sproščanju ukrepov za obvladovanje epidemije

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je o obvladovanje epidemije in o postopnem sproščanju ukrepov v pravosodju pogovarjal z ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič ter predstavniki Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS, Državnega odvetništva RS, Odvetniške zbornice Slovenije, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave RS za probacijo.

 

Več

Evropska komisija odobrila projekt EXEC II, v katerem sodeluje tudi Vrhovno državno tožilstvo RS

Evropska komisija je odobrila izvedbo projekta »EXEC-II«, v katerem sodeluje 18 organov iz 14 držav članic Evropske unije, med njimi tudi Vrhovno državno tožilstvo RS (VDT RS). Elektronska izmenjava e-dokazov z uporabo e-CODEX-a ponuja digitalno infrastrukturo za varno čezmejno komunikacijo na področju pravosodja, sledi cilju izboljšane izmenjave pravnih informacij v čezmejnih postopkih ter krepi pravosodno sodelovanje.

 

Več

Obisk v.d. generalnega direktorja policije na Vrhovnem državnem tožilstvu RS

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa se je na Vrhovnem državnem tožilstvu RS sestal z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Antonom Travnerjem.

Več

Vrhovno državno tožilstvo je izdalo Skupno letno poročilo za leto 2019

Vrhovno državno tožilstvo RS  je, navkljub izrednim razmeram zaradi epidemije COVID – 19, uspelo v roku izdati Skupno letno poročilo za leto 2019. V nadaljevanju objavljamo povzetek predgovora Generalnega državnega tožilca RS Draga Škete.

 

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Kakšna je vsota 5 in 6?

Pogoji obdelave osebnih podatkov