Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Državna tožilstva so proces dela prilagodila izrednim razmeram

Zaradi izrednih razmer, ki jih narekuje nevarnost okužbe z virusom Covid-19, smo na državnih tožilstvih organizirali delo na domu povsod tam, kjer delovni proces to dopušča.

 

Več

Izjava Generalnega državnega tožilca RS o ravnanju državnega tožilstva v času epidemije

Glede na dano situacijo, ki jo narekujejo aktualne razmere, povezane s širitvijo okužbe s korona virusom  (COVID - 19),  bomo na državnem tožilstvu vso potrebno  pozornost namenili  učinkoviti obravnavi, odkrivanju, preiskovanju in pregonu predkazenskih in kazenskih zadev, ki kažejo na kakršne koli pojave izkoriščanja, zlorab ter nespoštovanja oziroma neupoštevanja izrednih razmer.  Četudi omenjena kazniva dejanja v politiki pregona niso opredeljena kot prednostna in tista, ki jim je v vsakdanjih situacijah potrebno nameniti največ pozornosti, pa za takšno ravnanje državnega tožilstva govore obče človeški in humanitarni razlogi, je poudaril Generalni državni tožilec Drago Šketa.

Več

Omejeno poslovanje državnega tožilstva s strankami

Glede na razglasitev Vlade RS o epidemiji koronavirusa (COVID -19) so Vrhovno državno tožilstvo RS, Specializirano državno tožilstvo RS in posamezna okrožna državna tožilstva z zunanjimi oddelki zaradi zajezitve širjenja virusnih okužb do preklica prepovedala dostop strank na tožilstva tudi v času uradnih ur.
Ovadbe v pisni obliki sprejemajo na elektronske naslove, ki so objavljeni na spletnih podstraneh državnih tožilstev.
Za komunikacijo s strankami so posamezna državna tožilstva v času uradnih ur dosegljiva na objavljenih elektronskih naslovih in telefonskih številkah.

Več

Zaprisegla nova vodja Specializiranega državnega tožilstva RS

Na Specializiranem državnem tožilstvu RS je  pred predsednico Državnotožilskega sveta, višjo državno tožilko Tamaro Gregorčič, ob prisotnosti Generalnega državnega tožilca RS Draga Škete in zaposlenih na SDT, zaprisegla nova vodja SDT, višja državna tožilka Darja Šlibar. 

Več

Znano ad hoc poročilo GRECO o Sloveniji

Skupina držav proti korupciji (GRECO) je na 84. plenarnem srečanju, ki je potekalo v Strasbourgu od 2. do 6. decembra 2019, sprejela ad hoc poročilo (člen 34) o Sloveniji (Greco-AdHocRep (2019) 3) v zvezi s parlamentarno preiskavo, ki sproža vprašanja o delitvi oblasti in bi lahko pomenila kršitev standardov, ki se presojajo v četrtem krogu ocenjevanja.

Več

Predstavniki Evropske komisije so predstavili portal e-Dokazi

Predstavniki Evropske komisije so na Vrhovnem državnem tožilstvu RS predstavili portal za elektronsko izmenjavo zahtevkov po evropskem preiskovalnem nalogu in zahtevkov za mednarodno pravno pomoč med pravosodnimi organi držav članic.

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Seštejte 3 in 6.

Pogoji obdelave osebnih podatkov