Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Vrhovno državno tožilstvo je podalo pobudo za oceno ustavnosti

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije in Generalni državni tožilec Republike Slovenije sta v zvezi z odrejeno parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev pravosodnih funkcij (Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019) na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti ter ustavno pritožbo Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94), ki dopušča ugotavljanje politične odgovornost, kar je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije.

 

Več

Obisk Republiške javne tožilke Zagorke Dolovac

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa je od 10. do 12.  septembra gostil Republiško javno tožilko Srbije Zagorko Dolovac. 

 

Več

Podpisan dogovor med Vrhovnim državnim tožilstvom in Javno agencijo za civilno letalstvo

Generalni državni tožilec Drago Šketa in direktor Javne agencije za civilno letalstvo Rok Marolt sta podpisala dogovor o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS  (VDT RS) in Javno agencijo za civilno letalstvo (CAA).

 

Več

Javni poziv za evropskega tožilca

Ministrstvo za pravosodje je 16. 8. 2019 v Uradnem listu objavilo javni poziv državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje evropskega tožilca iz Slovenije. 

Več

Tinka Berk in Tamara Karba sta novi okrajni državni tožilki na ODT v Mariboru

Na ministrstvu za pravosodje sta zaprisegli Tinka Berk in Tamara Karba, ki sta postali okrajni državni tožilki na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.  

Več

Izjava VDT RS ob odredbi DZ za parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler

Na VDT zagovarjamo stališče, da je neodvisno pravosodje, ob upoštevanju vladavine prava, eden od bistvenih postulatov sodobnih demokratičnih držav. Kot smo že večkrat poudarili, ima nespoštovanje pravne države, ki temelji na ustavnem načelu delitve oblasti, lahko resne negativne posledice, ne le na notranjem, ampak tudi na mednarodnem področju, kar med drugim potrjuje takojšnji odziv Greca že ob možnosti, da bi se ustanovila parlamentarna preiskovalna komisije. Le ta je z današnjim dnem dokončno dobila zeleno luč za preiskovanje politične odgovornosti pravosodnih funkcionarjev, ne oziraje se ne na proteste številnih akterjev v pravosodju, ne na opozorilo zakonodajno pravne službe državnega zbora o nezakonitosti tovrstnega ravnanja, ki naj bi presegalo pristojnosti DZ in kršilo ustavna določila.
Na VDT smo nad takšno odločitvijo razočarani, saj nam vzbuja dvom o spoštovanju in uresničevanju najvišjih načel, ki so zapisana v Ustavi, hkrati pa se zavedamo posledic, ki jih imajo tovrstna ravnanja za ugled Slovenije v mednarodni skupnosti. Menimo namreč, da gre za politični proces zoper sodnike in tožilce.

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Kakšna je vsota 9 in 1?

Pogoji obdelave osebnih podatkov