Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Generalnega državnega tožilca je obiskal Bernard O' Donnell, vodja oddelka Evropske investicijske banke (EIB)

Na pogovorih pri generalnem državnem tožilcu Dragu Šketi se je mudil Bernard O' Donnell, vodja oddelka Evropske investicijske banke (EIB) za preiskovanje goljufij. Tema pogovorov so bila preiskovanja v zvezi z vlaganji  omenjene banke v infrastrukturne projekte v Sloveniji, kjer bi potencialno lahko prihajalo do kaznivih dejanj na škodo EIB.

Več

Podpis sporazuma o sodelovanju med tožilstvom in policijo

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa in generalna direktorica Policije mag. Tatjana Bobnar sta podpisala Dogovor o medsebojnem sodelovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju Posebni oddelek) in Policije, ki določa pravila  medsebojnega sodelovanja in obveščanja podpisnikov sporazuma.

 

 

Več

Strategija razvoja državnega tožilstva

Objavljamo Strategijo razvoja državnega tožilstva za leto 2019 do 2023, v kateri je generalni državni tožilec Drago Šketa določil smernice in vizijo razvoja državnega tožilstva za obdobje 2019 do 2023. 

Več

Izjava generalnega državnega tožilca glede napovedi tožbe Evropske komisije proti Sloveniji

Generalni državni tožilec Drago Šketa je v izjavi za javnost v zvezi z napovedano tožbo Evropske komisije proti Sloveniji, v zadevi zaplembe dokumentacije Evropske centralne banke (ECB) v okviru kriminalistične preiskave v Banki Slovenije poudaril, da je bila hišna preiskava na BS opravljena v skladu s sodno odredbo in Zakonom o kazenskem postopku.

 

 

Več

Obrazci za stranke tudi v italijanskem in madžarskem jeziku

Ker imajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti pravico do enakopravne javne in zasebne rabe svojega jezika na območjih slovenskih občin kjer živijo, so po novem na spletni strani državnih tožilstev, v rubriki Za stranke, objavljeni tudi obrazci za stranke v  italijanskem in madžarskem jeziku.

Več

Statistični podatki za leto 2018 kažejo večjo učinkovitost državnih tožilstev

Iz zbranih  osnovnih statističnih podatkov o delu državnih tožilstev za leto 2018 izhaja, da je tožilstvo  v lanskem letu prejelo skupno 25.838 ovadb zoper polnoletne storilce. Omenjeni podatek  predstavlja 0,64 odstotno rast v primerjavi z letom 2017 oziroma 2,18 odstotno rast v primerjavi z letom 2016. Leta 2018 je bilo v primerjavi s preteklima dvema letoma večje tudi število rešenih ovadb. Leta 2018 je bilo rešenih 26.497 ovadb ali 1,13 odstotka več kot v letu 2017, kljub nominalnemu povišanju prejetih ovadb pa se je, v primerjavi s prejšnjima letoma, znižalo tudi število ovadb v delu, kar kaže na večjo učinkovitost dela državnih tožilstev.

 

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Seštejte 8 in 6.

Pogoji obdelave osebnih podatkov