Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Nova stran za udeležence v sodnih postopkih

Od oktobra 2018 je aktivna spletna stran nasodiscu.si. kjer so na voljo splošne informacije za udeležence v sodnih postopkih - opis tipičnih sodnih postopkov s posameznimi fazami, opis različnih vlog na sodišču, koristne informacije pred obiskom sodišča, predstavitev sodnega sistema na splošno itd.

 

Več

Generalni državni tožilec je tožilcem podelil priznanja ob dnevu pravosodja

Na slovesnosti ob dnevu pravosodja je generalni državni tožilec Drago Šketa zaslužnim posameznikom podelil priznanja za njihovo prizadevno in uspešno delo na državnih tožilstvih.

Dobitniki letošnjih priznanj za delo na državnih tožilstvih so prejemniki medalje za življenjsko delo:
vrhovni državni tožilec prof. dr. Zvonko Fišer, vrhovna državna tožilka Sanja Javor Pajenk, višja državna tožilka v pokoju Marinka Čakš, okrožni državni tožilec svetnik Jože Manfreda, višji državni tožilec Bojan Avbar in višji državni tožilec, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivan Žaberl.

Več

Generalni državni tožilec na uradnem obisku na Madžarskem

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa se je od 28. do 30. oktobra mudil na uradnem obisku na Madžarskem. V okviru obiska se je sestal z Generalnim državnim tožilcem Republike Madžarske Petrom Poltom, s predsednikom madžarskega Vrhovnega sodišča Petrom Darakom, ter obiskal madžarski obmejni tožilstvi Železne županije in županije Zala. Ob tej priložnosti sta obe strani izrazili zadovoljstvo ob ponovni vzpostavitvi stikov med Okrožnim državnim tožilstvom v Murski Soboti in obema obmejnima madžarskima tožilstvoma, ki so bili zadnjih 18 let pretrgani.

 

Več

Vrhovno državno tožilstvo je vložilo dopolnitev in razširitev pobude in ustavne pritožbe za začetek postopka za oceno ustavnosti

Vrhovno državno tožilstvo RS je 28. 10. 2019 na Ustavno sodišče RS vložilo dopolnitev in razširitev pobude in ustavne pritožbe za začetek postopka za oceno ustavnosti, vpisani pod št. U-I-214/19 in št. Up-1011/19, v kateri je  ponovno poudarilo, da državni tožilci ne smejo biti politično odgovorni, ker njihovo delo ni politično in so glede tega povsem izenačeni s sodniki. Če je Ustavno sodišče RS s sklepom s št. U-I-246/19 z dne 24. 10. 2019 do končne odločitve zadržalo parlamentarno preiskavo zoper sodnike, Vrhovno državno tožilstvo RS pričakuje, da bo tako ravnalo tudi glede državnih tožilcev, ki razpolagajo z istim spisovnim gradivom kot sodniki. V nasprotnem primeru bi prišlo do preiskave vseh pravosodnih funkcionarjev po obhodni poti.

Več

Generalni državni tožilec na 14. Posvetovalnem forumu generalnih tožilcev držav članic EU

 

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je od 17. do 18. oktobra v Haagu udeležil 14. Posvetovalnega foruma generalnih tožilcev držav članic EU v organizaciji predsedujočih držav Svetu EU, Romunije in Finske. 

Več

Odziv OECD v zvezi s parlamentarno preiskavo

Delovna skupina OECD proti podkupovanju (OECD WGB) je zaskrbljena zaradi potencialnega političnega vmešavanja zakonodajne oblasti v neodvisnost pravosodja v Sloveniji. V izjavi za javnost, objavljeni 15.10.2019, izražajo skrb, da bi lahko parlamentarna preiskava za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper člana Državnega sveta, pomenila neposreden pritisk in vmešavanje v delo pravosodja ter tako vplivala na izpolnjevanje zavez Slovenije, ki jih ima po 5. členu Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju glede neodvisnega preiskovanja in pregona.

 

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Izračunajte 8 plus 8.

Pogoji obdelave osebnih podatkov