Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Policija   in  državno  tožilstvo  sta  podpisala  sporazum  o  elektronski izmenjavi podatkov iz njunih evidenc

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in generalni državni tožilec RS Drago Šketa sta podpisala Sporazum o izmenjavi podatkov med Policijo in državnim tožilstvom, ki opredeljuje elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov iz informacijskih sistemov obeh institucij. S sporazumom se bo olajšal način posredovanja podatkov in dokumentov iz evidence kaznivih dejanj, ki jo vodi Policija, in podatkov in dokumentov o zavrženju kazenskih ovadb, ki jih vodi državno tožilstvo.

 

Več

Državno tožilstvo vpeljalo orodja poslovne analitike

Državnotožilska organizacija je v svoje poslovanje implementirala sodoben analitičen sistem – tako imenovana orodja poslovne inteligence, ki nam omogočajo avtomatično izdelavo poročil s poudarkom na vizualizaciji podatkov s tem pa kakovostnejše preglede in analize poslovanja.

 

Več

Na VDT razpravljali o alkoholu kot povzročitelju prometnih nesreč

Na podlagi pobude Zavoda Varna pot na temo alkohola kot primarnega vzroka za nastanek prometne nesreče, ki je bila posredovana tudi ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek, je bilo na Vrhovnem državnem tožilstvu RS organizirano delovno srečanje. Udeležence je pozdravil in nagovoril generalni državni tožilec Drago Šketa, razpravo pa je vodil vrhovni državni tožilec Hinko Jenull.

 

Več

MONEYVAL: Slovenija v celoti izvaja priporočila glede preprečevanja pranja denarja

Strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja - MONEYVAL, v zadnjem poročilu ugotavlja, da Slovenija v celoti izvaja priporočila o tehničnih ukrepih za preprečevanje zlorab pri uporabi bančnih transferjev za pranje denarja in financiranje terorizma.

 

Več

Tožilstvi Republike Slovenije in Ruske federacije sta na Strmolu podpisali program o sodelovanju

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa in Generalni tožilec Ruske federacije Jurij Čajka sta na Gradu Strmol podpisala program, ki natančno določa sodelovanje tožilstev in tožilcev obeh držav v letih 2019 in 2020.

 

Več

Pogovor slovenske delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokavst (IHRA) z Generalnim državnim tožilcem RS Dragom Šketo

Člani delegacije Republike Slovenije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokavst (IHRA), ki jo vodi MZZ, so opravili pogovor z  generalnim državnim tožilcem RS Dragom Šketo in vodjem oddelka za kazenske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS Andrejem Ferlincem na temo sovražnega govora. Izrazili so zadovoljstvo nad strokovno predstavitvijo tematike in zagotovilom obeh gostov, da je pregon tega kaznivega dejanja med prioritetami dela državnega tožilstva, kot tudi nad jasno zavezanostjo tožilstva za odločen odziv na antisemitska dejanja.

 

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Kakšna je vsota 2 in 7?

Pogoji obdelave osebnih podatkov