Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Zaupanje javnosti v tožilce vztrajno narašča

Po javnomnenjski raziskavi Valicon Ogledalo Slovenije za marec 2021 (Valicon Ogledalo Slovenije marec 2021 – II: Zaupanje v institucije in poklice) o zaupanju javnosti v institucije in poklice, je državnim tožilcem glede na junij 2020 zaupanje javnosti narastlo za deset točk, glede na november 2020 pa za 15 točk.

 

 

Več

Centralizacija IT infrastrukture državnega tožilstva

S podpisom končnega prevzemnega zapisnika se je danes uspešno zaključil projekt Centralizacija IT infrastrukture Državnega tožilstva Republike Slovenije na enotno lokacijo, ki se je izvajal v okviru operacije Učinkovito pravosodje.

 

Več

Ministrica za pravosodje si je ogledala nove prostore VDT RS

Uradne otvoritve novih prostorov Vrhovnega državnega tožilstva RS na Vilharjevi 23 v Ljubljani se je, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za preprečevanje epidemije, udeležila tudi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič. Državni tožilci in državno-tožilsko osebje smo na novi lokaciji dobili sodobne, funkcionalne in lepo urejene delovne prostore, ki bodo pripomogli k optimizaciji delovnih procesov. 

 

Več

Začeli smo z aktivnostmi za krepitev vladavine prava skozi utrjevanje enakosti pred zakonom in enako obravnavanje s pomočjo sredstev Evropske komisije

S pomočjo Programa za podporo strukturnim reformam, s katerim upravlja Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam pri Evropski komisiji (DG REFORM), in Centrom za mednarodno pravno sodelovanje (CILC) iz Nizozemske smo na Vrhovnem državnem tožilstvu RS danes formalno začeli z aktivnostmi za poenotenje dela pri predlaganju kazenskih sankcij v kazenskih postopkih ter izdelali gradiva za boljše razumevanje dela državnega tožilstva v javnosti.

Več

Prisegli trije novi državni tožilci

Na Ministrstvu za pravosodje RS so prisegli trije novi državni tožilci.

Mag. Jasmina A. Tabaković, Lidija Kolonić Hočevar in Blaž Bembič so postali okrajni državni tožilci  na Okrožnem državnem tožilstvu  v Ljubljani.

Več

Obravnava otrok v Hiši za otroke

Vrhovno državno tožilstvo RS že od leta 2016 aktivno sodeluje pri projektu vzpostavitve Hiše za otroke (Barnahus) v Sloveniji. S svojimi izkušnjami in v želji, da najmlajšim žrtvam v sodnih postopkih omogočimo hitro in prijaznejšo obravnavo, v kateri bodo slišane, smo v letu 2020 skupaj z Ministrstvom za pravosodje RS, s strokovnjaki s področja kazenskega procesnega prava in predvsem s pomočjo skupnega projekta EU DG Reform in Sveta Evrope  »Podpora implementaciji modela Barnahus v Sloveniji, II. faza, 2019-2021« pripravili osnutek Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, ki ga je Vlada posredovala v Državni zbor.

 

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Izračunajte 1 plus 9.

Pogoji obdelave osebnih podatkov