Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Strokovno informacijski center na VDT RS pripravil podrobno statistiko za boljšo preglednost delovanja

Pomemben cilj Vrhovnega državnega tožilstva RS je transparentnost delovanja državnega tožilstva. Ugotavljamo, da so kljub obsežnim analizam statističnih prikazov našega dela v letnih poročilih, ti podatki lahko težko razumljivi pri uporabnikih izven državnotožilske organizacije in zato ustvarjajo napačen in neupravičeno slab vtis o strokovnosti in kvaliteti opravljenega dela državnih tožilcev. Zato je Strokovno informacijski center na Vrhovnem državnem tožilstvu RS razširil že prikazane statistične podatke iz informacijskega sistema, na podlagi katerih bo mogoče bolje pojasniti razlog zavrženj kazenskih ovadb. 

Več

Jaka Brezigar je slovenski predstavnik v Evropskem javnem tožilstvu  

Svet EU je imenoval kolegij Evropskega javnega tožilstva (EJT) s sedežem v Luksemburgu, ki je sestavljen iz 22 evropskih tožilcev. Izbrani predstavnik Slovenije v prvem mandatu, ki traja šest let z možnostjo podaljšanja za največ tri leta, je okrožni državni tožilec s Specializiranega državnega tožilstva RS Jaka Brezigar.

 

 

Več

Evropska komisija odobrila projekt »CCDB«, v katerem sodeluje tudi Vrhovno državno tožilstvo RS

Evropska komisija je odobrila projekt »CCDB«, v katerem sodelujejo predstavniki desetih držav članic EU, med njimi tudi Vrhovno državno tožilstvo RS. S projektom »CCDB« se bo vzpostavila baza vseh organov v posameznih državah članicah, ki so pristojni za prejemanje in pošiljanje evropskega preiskovalnega naloga in zahtevkov za mednarodno pravno pomoč. Baza bo delovala v okviru  evropskega portala za e-Dokaze.

 

Več

Slavnostna prisega dveh novih državnih tožilk

Na ministrstvu za pravosodje sta danes zaprisegli Ivana Klajnšek, ki je postala okrajna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju in Ksenija Hrastnik, ki je postala okrajna državna tožilka na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije.

Več

Vrhovno državno tožilstvo je uspelo s precedenčnim stališčem na področju dostopa do informacij javnega značaja

Vrhovno državno tožilstvo RS je na Vrhovnem sodišču RS uspelo z revizijo, ki bo prispevala k učinkovitejšemu zagotavljanju in uresničevanju ustavno varovanih človekovih pravic na področju kazenskega pregona. Gre za precedenčno stališče na področju dostopa do informacij javnega značaja v povezavi do pravice do vpogleda v tožilski spis oziroma v katerikoli spis, ki se vodi za potrebe postopka pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Anonimizirano sodbo VSRS objavljamo v nadaljevanju.

Več

Predstavniki pravosodja o sproščanju ukrepov za obvladovanje epidemije

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je o obvladovanje epidemije in o postopnem sproščanju ukrepov v pravosodju pogovarjal z ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič ter predstavniki Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS, Državnega odvetništva RS, Odvetniške zbornice Slovenije, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave RS za probacijo.

 

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Seštejte 6 in 1.

Pogoji obdelave osebnih podatkov