Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Generalni državni tožilec se je udeležil mednarodne konference o varovanju kulturne dediščine in neodvisnosti tožilstva  

 

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je 8. in 9. aprila v Bukarešti udeležil  6. regionalne konference z naslovom »Varovanje kulturne dediščine in neodvisnosti tožilstva« v organizaciji Mednarodne frankofonske organizacije (OIF) in v sodelovanju z državnim tožilstvom Visokega kasacijskega sodišča Romunije. Med obiskom Romunije se je sestal tudi z romunskim generalnim državnim tožilcem Augustinom Lazarjem.

 

Več

Generalni državni tožilec na strokovnem posvetu z naslovom: Otrok v primežu preteklosti in prihodnosti

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je udeležil otvoritve medresorskega tradicionalnega posveta na Brdu pri Kranju, ki sta ga,  v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju, letos osemnajstič zapored, pripravila policija in Društvo državnih tožilcev Slovenije, Posvet je namenjen strokovnjakom z različnih področij, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki.  Razpravljalci bodo letos največ časa posvetili razpravam o otrokih, žrtvah migrantske krize, otrokih staršev, ki prestajajo zaporno kazen ter o prisilnih porokah romskih deklic.

 

Več

Zaprisegla nova državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić

Na ministrstvu za pravosodje je danes zaprisegla nova  državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić, ki je postala okrajna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.    

Več

Državno tožilstvo vključeno v mednarodni projekt za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti upravljanja

Predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva, Okrožnega državnega tožilstva Koper, Okrožnega državnega tožilstva Ljubljana in Specializiranega državnega tožilstva so se sestali z nizozemskimi strokovnjaki iz Centra za mednarodno pravno sodelovanje (CILC) in z nizozemskega tožilstva. Skupaj so pripravili načrt izvedbe projekta »Izboljšanje učinkovitosti in kakovosti upravljanja s primeri na državnem tožilstvu«.

 

Več

Generalni državni tožilec spoznavno z Varuhom človekovih pravic

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa se je sestal z Varuh človekovih pravic Petrom Svetino.  

Več

Policija   in  državno  tožilstvo  sta  podpisala  sporazum  o  elektronski izmenjavi podatkov iz njunih evidenc

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in generalni državni tožilec RS Drago Šketa sta podpisala Sporazum o izmenjavi podatkov med Policijo in državnim tožilstvom, ki opredeljuje elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov iz informacijskih sistemov obeh institucij. S sporazumom se bo olajšal način posredovanja podatkov in dokumentov iz evidence kaznivih dejanj, ki jo vodi Policija, in podatkov in dokumentov o zavrženju kazenskih ovadb, ki jih vodi državno tožilstvo.

 

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Kakšna je vsota 2 in 4?

Pogoji obdelave osebnih podatkov