Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Evropska komisija odobrila projekt EXEC II, v katerem sodeluje tudi Vrhovno državno tožilstvo RS

Evropska komisija je odobrila izvedbo projekta »EXEC-II«, v katerem sodeluje 18 organov iz 14 držav članic Evropske unije, med njimi tudi Vrhovno državno tožilstvo RS (VDT RS). Elektronska izmenjava e-dokazov z uporabo e-CODEX-a ponuja digitalno infrastrukturo za varno čezmejno komunikacijo na področju pravosodja, sledi cilju izboljšane izmenjave pravnih informacij v čezmejnih postopkih ter krepi pravosodno sodelovanje.

 

Več

Obisk v.d. generalnega direktorja policije na Vrhovnem državnem tožilstvu RS

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa se je na Vrhovnem državnem tožilstvu RS sestal z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Antonom Travnerjem.

Več

Vrhovno državno tožilstvo je izdalo Skupno letno poročilo za leto 2019

Vrhovno državno tožilstvo RS  je, navkljub izrednim razmeram zaradi epidemije COVID – 19, uspelo v roku izdati Skupno letno poročilo za leto 2019. V nadaljevanju objavljamo povzetek predgovora Generalnega državnega tožilca RS Draga Škete.

 

Več

Ministrica za pravosodje na obisku na Vrhovnem državnem tožilstvu RS

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je obiskala Vrhovno državno tožilstvo RS (VDT RS), kjer se je sestala z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo. Ob prisotnosti državnega sekretarja Matica Zupana ter generalne direktorice na VDT RS Petre Šubernik, so si sogovorniki izmenjali mnenja glede predlogov izboljšav trenutno veljavnih ukrepov, sprejetih z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi.

 

Več

Državna tožilstva so proces dela prilagodila izrednim razmeram

Zaradi izrednih razmer, ki jih narekuje nevarnost okužbe z virusom Covid-19, smo na državnih tožilstvih organizirali delo na domu povsod tam, kjer delovni proces to dopušča.

 

Več

Izjava Generalnega državnega tožilca RS o ravnanju državnega tožilstva v času epidemije

Glede na dano situacijo, ki jo narekujejo aktualne razmere, povezane s širitvijo okužbe s korona virusom  (COVID - 19),  bomo na državnem tožilstvu vso potrebno  pozornost namenili  učinkoviti obravnavi, odkrivanju, preiskovanju in pregonu predkazenskih in kazenskih zadev, ki kažejo na kakršne koli pojave izkoriščanja, zlorab ter nespoštovanja oziroma neupoštevanja izrednih razmer.  Četudi omenjena kazniva dejanja v politiki pregona niso opredeljena kot prednostna in tista, ki jim je v vsakdanjih situacijah potrebno nameniti največ pozornosti, pa za takšno ravnanje državnega tožilstva govore obče človeški in humanitarni razlogi, je poudaril Generalni državni tožilec Drago Šketa.

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Izračunajte 9 plus 6.

Pogoji obdelave osebnih podatkov