Kontakt

Erika Repovž, svetovalka za odnose z javnostmi
E-mail: erika.repovz@dt-rs.si

Sporočila za javnost

Omejeno poslovanje državnega tožilstva s strankami

Glede na razglasitev Vlade RS o epidemiji koronavirusa (COVID -19) so Vrhovno državno tožilstvo RS, Specializirano državno tožilstvo RS in posamezna okrožna državna tožilstva z zunanjimi oddelki zaradi zajezitve širjenja virusnih okužb do preklica prepovedala dostop strank na tožilstva tudi v času uradnih ur.
Ovadbe v pisni obliki sprejemajo na elektronske naslove, ki so objavljeni na spletnih podstraneh državnih tožilstev.
Za komunikacijo s strankami so posamezna državna tožilstva v času uradnih ur dosegljiva na objavljenih elektronskih naslovih in telefonskih številkah.

Več

Zaprisegla nova vodja Specializiranega državnega tožilstva RS

Na Specializiranem državnem tožilstvu RS je  pred predsednico Državnotožilskega sveta, višjo državno tožilko Tamaro Gregorčič, ob prisotnosti Generalnega državnega tožilca RS Draga Škete in zaposlenih na SDT, zaprisegla nova vodja SDT, višja državna tožilka Darja Šlibar. 

Več

Znano ad hoc poročilo GRECO o Sloveniji

Skupina držav proti korupciji (GRECO) je na 84. plenarnem srečanju, ki je potekalo v Strasbourgu od 2. do 6. decembra 2019, sprejela ad hoc poročilo (člen 34) o Sloveniji (Greco-AdHocRep (2019) 3) v zvezi s parlamentarno preiskavo, ki sproža vprašanja o delitvi oblasti in bi lahko pomenila kršitev standardov, ki se presojajo v četrtem krogu ocenjevanja.

Več

Predstavniki Evropske komisije so predstavili portal e-Dokazi

Predstavniki Evropske komisije so na Vrhovnem državnem tožilstvu RS predstavili portal za elektronsko izmenjavo zahtevkov po evropskem preiskovalnem nalogu in zahtevkov za mednarodno pravno pomoč med pravosodnimi organi držav članic.

Več

Otvoritev sodnega leta 2020

Na slovesnosti ob odprtju sodnega leta 2020 je generalni državni tožilec Drago Šketa med drugim dejal, da ostaja prioriteta sodnega leta, ki je pred nami, reševanje najtežjih kaznivih dejanj kot so korupcija ter bančni in gospodarski kriminal, v mednarodnem prostoru pa bo to sodelovanje pri vzpostavitvi Urada evropskega javnega tožilca.


Več

Obisk evropske glavne tožilke Laure Codruta Kövesi v Sloveniji

Glavni namen obiska evropske glavne tožilke Laure Kövesi v Sloveniji je srečanje s predstavniki organov, ki so ključni pri vzpostavitvi in uspešnem delovanju Urada evropskega javnega tožilstva (EPPO). 

 

Več

 

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.

Seštejte 4 in 3.

Pogoji obdelave osebnih podatkov