Za stranke

Udeleženci v kazenskem postopku

Osumljenec, obdolženec, obtoženec (splošni izraz: obdolženec) je oseba, ki se ji očita kaznivo dejanje (je stranka kazenskega postopka). Poimenovanje obdolženca je odvisno od faze postopka:

 

Faza:

Poimenovanje obdolženca:

Predkazenski postopek

Osumljenec

Kazenski postopek pred okrajnim sodiščem

Obdolženec

Kazenski postopek pred okrožnim sodiščem:

  • pred pravnomočnostjo obtožnice
  • po pravnomočnosti obtožnice

 

Obdolženec

Obtoženec

Po pravnomočni obsodbi

Obsojenec

 

Zagovornik obdolženca je odvetnik, ki brani obdolženca.

Oškodovanec je oseba, ki je bila s kaznivim dejanjem oškodovana (njena osebna ali premoženjska pravica). Kadar je posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za oškodovanca štejejo tudi njen zakonec, zunajzakonski partner, krvni sorodniki v ravni vrsti, njen posvojenec ali posvojitelj, njeni bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila dolžna preživljati.

Oškodovanec kot tožilec je oškodovanec, ki prevzame kazenski pregon zoper obdolženca in s tem vlogo tožilca v kazenskem postopku.

Državni tožilec je tožilec, ki v javnem interesu vloži in zastopa obtožni akt pred sodiščem (je stranka kazenskega postopka).

Preiskovalni sodnik je sodnik, ki vodi preiskavo.

Sodnik posameznik je sodnik, ki vodi postopek pred okrajnim sodiščem.

Predsednik senata je sodnik, ki vodi postopek okrožnim sodiščem.