Generalni državni tožilec

Urad Generalnega državnega tožilca

Drago Šketa
Generalni državni tožilec

Drago ŠKETA

Boris Ostruh
Namestnik generalnega državnega tožilca

Boris OSTRUH
vrhovni državni tožilec

Gaja Štovičej
Generalna direktorica 

Gaja ŠTOVIČEJ

V Uradu generalnega državnega tožilca RS se skrbi tudi za usklajevanje mednarodnih aktivnosti Vrhovnega državnega tožilstva RS, tako v odnosih z državnimi tožilstvi drugih držav kot v okviru mednarodnih organizacij in izpolnjevanjem obveznosti iz tega naslova. Mednarodne aktivnosti vodi, usklajuje in izvaja višja državna tožilka mag. Maja VEBER ŠAJN.