Generalni državni tožilec

Urad Generalnega državnega tožilca

Drago Šketa
Generalni državni tožilec

Drago ŠKETA

Boris Ostruh
Namestnik generalnega državnega tožilca

Boris OSTRUH
vrhovni državni tožilec

Aleksandra Spasojevič
Generalna direktorica 

Mag. Aleksandra SPASOJEVIČ