Za stranke

Vpogled v tožilski spis

Kdaj imam pravico do vpogleda v tožilski spis?

Pravica do pregleda in prepisa tožilskega spisa je vezana na položaj osebe v postopku in na fazo, v kateri se postopek nahaja.

Posamezniki, na katere se nanašajo podatki v spisu, in osebe, ki so v njem omenjene, lahko pogledajo v tožilski spis po zastaranju kazenskega pregona oz. pravnomočnosti sodbe.

Ko je zadeva pred sodiščem (ko je podana zahteva državnega tožilca za preiskavo, vložen obtožni akt, ali ko sodišče opravi posamezna preiskovalna dejanja), ima obdolženec pravico do vpogleda v sodni spis na podlagi 128. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in pravnega interesa za vpogled v tožilski spis

Pred uvedbo kazenskega (sodnega) postopka pa ima pravna ali fizična oseba pravico do vpogleda v spis, če izkaže pravni (zakonit) interes. Za vpogled v tožilski spis mora biti podana pisno obrazložena zahteva, o kateri odloči državni tožilec, ki vodi zadevo. Vpogleda državni tožilec ne bo dovolil, če bi vpogled lahko škodoval interesom postopka, če gre za tajnost postopka ali zaradi varovanja zasebnosti oseb.