Vrhovno državno tožilstvo

Zakonodaja

Seznam zakonov in podzakonskih aktov

Predpisi o Državnem tožilstvu

Politika pregona

Navodila

Kodeks državnotožilske etike

 

Drugi predpisi

 

Mnenja

Mnenje št.9. Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE)

Mnenje št. 10 Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE)

Mnenje št. 11 Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE)

Mnenje št. 12 Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE)

Mnenje št. 13 Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE)