Skoči do osrednje vsebine

Za stranke

Ploščice ozadje

Zastopanje

Pravica do zagovornika spada med ustavno zajamčene človekove pravice. Obramba z zagovornikom obdolžencu, ki je pogosto prava neuka stranka, zagotavlja »enakost orožij« v kazenskem postopku in je bistveni element pravice do poštenega sojenja.

Sodišče strankam postopka lahko daje informacije o poteku postopka, ne sme pa dajati pravnih nasvetov. V kolikor obdolženec potrebuje pravno pomoč, je dobro, da si poišče odvetnika.

Zagovornik

Obdolženca v kazenskem postopku lahko zastopa zagovornik. V določenih primerih je zagovornik obvezen (npr. če je obdolženec nem ali gluh, če je obtožen najhujših kaznivih dejanj, če je zoper njega odrejen pripor).

Zagovornik je lahko samo odvetnik, nadomešča pa ga lahko odvetniški kandidat.

Pooblaščenec

Oškodovanec in oškodovanec kot tožilec lahko pooblastita drugo osebo, da ju zastopa v kazenskem postopku. V določenih primerih mora imeti mladoletni oškodovanec ves čas kazenskega postopka pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice.

Brezplačna pravna pomoč

Obdolženec ima pravico vzeti si zagovornika. Če mu materialni položaj tega ne omogoča, ima pravico do brezplačne pravne pomoči.

 

Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, katere mesečni dohodek (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve (Zakon o socialnem varstvu). Takšno pomoč lahko koristi za celotno ali delno pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Brezplačno pravno pomoč izvajajo na sodiščih (okrožnih, delovnih, upravnem). Podatki o naslovih in uradnih urah ter obrazci so na voljo na spletnih straneh sodišč.

Vlogo za brezplačno pravno pomoč je treba vložiti za vsak sodni postopek posebej ter označiti, ali se uveljavlja kritje stroškov pravne pomoči (stroški odvetnika) in/ali stroškov sodnega postopka.

Oseba, ki ji je dodeljena brezplačna pravna pomoč, je lahko upravičena tudi do oprostitve plačila sodne takse.