Generalni državni tožilec
Republike Slovenije

 

prof. dr. Zvonko Fišer

Aktualno

Podpis sporazuma o izmenjavi podatkov med Vrhovnim državnim tožilstvom RS in policijo

Generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer in generalni direktor policije Marjan Fank sta, v prostorih policije, podpisala Sporazum o izmenjavi podatkov, na podlagi katerega bo vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov in dokumentov med državnim tožilstvom in policijo. 

 Več

Generalni državni tožilec na strokovnem posvetu Pot do otroka

Generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer  se je na povabilo Društa državnih tožilcev in Generalne policijske uprave, v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju, kot častni gost, udeležil 16. Strokovnega posveta Pot do otroka, ki poteka na Brdu od 6. do 7. aprila 2017.

Njegov govor objavljamo v nadaljevanju. 

Več

Delegacija Vrhovnega državnega tožilstva RS na konferenci v Skopju

Boštjan Škrlec, višji državni tožilec, ki opravlja naloge generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva RS, Irena Kuzma, vrhovna državna tožilka in Anita Veternik, okrajna državna tožilka, so se udeležili mednarodne konference – Pravni okviri in izkušnje, Vloga državnega tožilca.

 

 

Več

SDT doseglo obsodilno sodbo

Specializirano državno tožilstvo RS (SDT RS)  je 17. marca na sodišču doseglo obsodilno sodbo za obdolžena Gregorja Jezo in Barbaro Podlogar, ki sta bila obtožena zlorabe instituta elektronske izvršbe. Jezi je bila izrečena zaporna kazen v višini 3 let in 10 mesecev,   Barbari Podlogar pa enotna kazen 3 let in 4 mesecev zapora ter denarna kazen v višini 200 dnevnih zneskov po 50 evrov, skupno v višini 10 tisoč evrov.

 

 

Več

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Vrhovno državno tožilstva RS , ki ga vodi generalni državni tožilec, opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem RS, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom RS s posebnim oddelkom.

Organigram

Vrhovno državno tožilstvo RS deluje na celotnem območju Republike Slovenije. Je najvišje tožilstvo v državi, v sklopu katerega delajo vrhovni in višji državni tožilci, ter okrožni ali okrajni državni tožilci, ki so lahko dodeljeni na vrhovno državno tožilstvo zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog.

Iz organigrama državnega tožilstva so razvidne organizacija in krajevne pristojnosti državnega tožilstva.

več

Enote in oddelki

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije ima oddelke: Kazenski oddelek, Oddelek za civilne in upravne zadeve in Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor, Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja in Oddelek za mednarodno sodelovanje. Pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije deluje kot notranja organizacijska enota Strokovno informacijski center.
Vrhovno državno tožilstva Republike Slovenije opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom RS s Posebnim oddelkom.
VEČ

Sodelovanje

Vrhovno državno tožilstvo RS sodeluje z državnimi institucijami in je vpeto v razvejano mednarodno sodelovanje.

VEČ

Specializirano državno tožilstvo

Najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, obravnava Specializirano državno tožilstvo RS (SDT RS), ki je bilo leta 2011 ustanovljeno z Zakonom o državnem tožilstvu. SDT RS se je razvilo iz nekdanje Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Skupina je bila organizirana v okviru Vrhovnega državnega tožilstva RS kot posebna organizacijska enota s pristojnostjo delovanja na območju celotne države. 

 

Več

Okrožna državna tožilstva

Na enajst okrožnih državnih tožilstev  so razporejeni okrajni državni tožilci, okrožni državni tožilci in višji državni tožilci, ki delujejo na enajstih okrožnih sodiščih in pred okrajnimi sodišči na njihovem območju. 

Nekatera imajo zunanje oddelke kot organizacijske enote, da opravljajo funkcije okrožnega državnega tožilstva pred enim ali več okrajnimi sodišči.

Državnotožilski svet

Državnotožilski svet je samostojen državni organ, ki opravlja naloge državnotožilske samouprave in upravne naloge ter sodeluje pri zagotavljanju enotnosti pregona in varovanju samostojnosti državnih tožilcev.

Več

Kontakt

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.