Vrhovno državno tožilstvo
Republike Slovenije

 

Aktualno

Izjava za javnost generalnega državnega tožilca RS Draga Škete po sodbi v zadevi Istrabenz

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je odzval na sodbo višjega sodišča, ki je nekdanjega šefa Istrabenza Igorja Bavčarja ter njegova nekdanja sodelavca Kristjana in Nastjo Sušinskega spoznalo za krive.

 

 

Več

Oboroženi storilec grozil zaposlenim na ODT Ptuj

V sredo, 17.5. 2017 je v poslovnih prostorih Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju (ODT Ptuj) prišlo do varnostnega incidenta. Oboroženi storilec, ki je sicer osumljen storitve kaznivega dejanja, je poskušal nasilno vstopiti v prostore ODT Ptuj in je grozil tamkajšnjim zaposlenim.

 

 

Več

Zloraba položaja v enoosebni družbi

Vrhovno državno tožilstvo RS je uspelo z zahtevo za varstvo zakonitosti glede pomembnega pravnega vprašanja, ali se kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic lahko izvrši tudi v enoosebni družbi, v kateri je edini družbenik hkrati tudi poslovodja.

Več

Drago Šketa novi generalni državni tožilec

Danes je v Državnem zboru zaprisegel Drago Šketa, ki so ga poslanci 22. marca potrdili za novega generalnega državnega tožilca.

Drago Šketa, ki je od leta 2010  vodil Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,  je peti generalni državni tožilec v Republiki Sloveniji.

V nadaljevanju objavljamo njegov govor ob zaprisegi v Državnem zboru RS.

 

Več

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Vrhovno državno tožilstva RS , ki ga vodi generalni državni tožilec, opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem RS, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom RS s posebnim oddelkom.

Organigram

Vrhovno državno tožilstvo RS deluje na celotnem območju Republike Slovenije. Je najvišje tožilstvo v državi, v sklopu katerega delajo vrhovni in višji državni tožilci, ter okrožni ali okrajni državni tožilci, ki so lahko dodeljeni na vrhovno državno tožilstvo zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog.

Iz organigrama državnega tožilstva so razvidne organizacija in krajevne pristojnosti državnega tožilstva.

več

Enote in oddelki

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije ima oddelke: Kazenski oddelek, Oddelek za civilne in upravne zadeve in Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor, Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja in Oddelek za mednarodno sodelovanje. Pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije deluje kot notranja organizacijska enota Strokovno informacijski center.
Vrhovno državno tožilstva Republike Slovenije opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom RS s Posebnim oddelkom.
VEČ

Sodelovanje

Vrhovno državno tožilstvo RS sodeluje z državnimi institucijami in je vpeto v razvejano mednarodno sodelovanje.

VEČ

Specializirano državno tožilstvo

Najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, obravnava Specializirano državno tožilstvo RS (SDT RS), ki je bilo leta 2011 ustanovljeno z Zakonom o državnem tožilstvu. SDT RS se je razvilo iz nekdanje Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Skupina je bila organizirana v okviru Vrhovnega državnega tožilstva RS kot posebna organizacijska enota s pristojnostjo delovanja na območju celotne države. 

 

Več

Okrožna državna tožilstva

Na enajst okrožnih državnih tožilstev  so razporejeni okrajni državni tožilci, okrožni državni tožilci in višji državni tožilci, ki delujejo na enajstih okrožnih sodiščih in pred okrajnimi sodišči na njihovem območju. 

Nekatera imajo zunanje oddelke kot organizacijske enote, da opravljajo funkcije okrožnega državnega tožilstva pred enim ali več okrajnimi sodišči.

Državnotožilski svet

Državnotožilski svet je samostojen državni organ, ki opravlja naloge državnotožilske samouprave in upravne naloge ter sodeluje pri zagotavljanju enotnosti pregona in varovanju samostojnosti državnih tožilcev.

Več

Kontakt

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.