Generalni državni tožilec
Republike Slovenije

 

prof. dr. Zvonko Fišer

Aktualno

SDT doseglo obsodilno sodbo

Specializirano državno tožilstvo RS (SDT RS)  je 17. marca na sodišču doseglo obsodilno sodbo za obdolžena Gregorja Jezo in Barbaro Podlogar, ki sta bila obtožena zlorabe instituta elektronske izvršbe. Jezi je bila izrečena zaporna kazen v višini 3 let in 10 mesecev,   Barbari Podlogar pa enotna kazen 3 let in 4 mesecev zapora ter denarna kazen v višini 200 dnevnih zneskov po 50 evrov, skupno v višini 10 tisoč evrov.

 

 

Več

Veliko zanimanje obiskovalcev za dan odprtih vrat

Okrožno sodišče v Mariboru  je v sodelovanju z Okrožnim državnim tožilstvom v Mariboru in Območnim zborom odvetnikov v Mariboru, v soboto, 18. marca 2017  pripravilo Dan odprtih vrat. 

 

Več

Novoletni sprejem generalnega državnega tožilca za novinarje

Današnjega novoletnega sprejema, ki ga je za novinarje pripravil dr. Zvonko Fišer, sta se udeležila tudi oba kandidata za novega generalnega državnega tožilca Drago Šketa in Robert Renier.

Več

Priročnik za preprečevanje prikritega prisilnega dela

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je ob 18. oktobru, evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, objavila priročnik za preprečevanje prikritega prisilnega dela.

Več

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Vrhovno državno tožilstva RS , ki ga vodi generalni državni tožilec, opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem RS, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom RS s posebnim oddelkom.

Organigram

Vrhovno državno tožilstvo RS deluje na celotnem območju Republike Slovenije. Je najvišje tožilstvo v državi, v sklopu katerega delajo vrhovni in višji državni tožilci, ter okrožni ali okrajni državni tožilci, ki so lahko dodeljeni na vrhovno državno tožilstvo zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog.

Iz organigrama državnega tožilstva so razvidne organizacija in krajevne pristojnosti državnega tožilstva.

več

Enote in oddelki

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije ima oddelke: Kazenski oddelek, Oddelek za civilne in upravne zadeve in Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor, Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja in Oddelek za mednarodno sodelovanje. Pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije deluje kot notranja organizacijska enota Strokovno informacijski center.
Vrhovno državno tožilstva Republike Slovenije opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom RS s Posebnim oddelkom.
VEČ

Sodelovanje

Vrhovno državno tožilstvo RS sodeluje z državnimi institucijami in je vpeto v razvejano mednarodno sodelovanje.

VEČ

Specializirano državno tožilstvo

Najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, obravnava Specializirano državno tožilstvo RS. 

 

Več

Okrožna državna tožilstva

Na enajst okrožnih državnih tožilstev  so razporejeni okrajni državni tožilci, okrožni državni tožilci in višji državni tožilci, ki delujejo na enajstih okrožnih sodiščih in pred okrajnimi sodišči na njihovem območju. 

Nekatera imajo zunanje oddelke kot organizacijske enote, da opravljajo funkcije okrožnega državnega tožilstva pred enim ali več okrajnimi sodišči.

Državnotožilski svet

Državnotožilski svet je samostojen državni organ, ki opravlja naloge državnotožilske samouprave in upravne naloge ter sodeluje pri zagotavljanju enotnosti pregona in varovanju samostojnosti državnih tožilcev.

Več

Kontakt

Spoštovani,

vabimo vas, da izpolnite obrazec in se naročite na naša sporočila za javnost.